Logo
     Leden-dashboard GezondheidsCoöperatief Nederland   

Wachtwoord?

Dit emailadres is onbekend..."; ?>
   probeer het opnieuw... 0) { $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); if($useremail == $row["emailadres"]) // CHECK TO SEE IF USER EMAIL IS REGISTERED { // IF NOT, MESSAGE WILL TELL USER NOT REISTERED $msg = "
Uw wachtwoord is verzonden naar uw emailadres."; $ww=Decrypt($row["passwd"]); // HERE MYSQL PREPARES TO UPDATE THE USERS RECORD CHANGING TO THE NEW ENCRYPTED PASSWORD $username = $row["email"]; $userpass = $ww; // THIS PART SENDS USER A NEW PASSWORD $email = $useremail; $todayis = date("l, F j, Y, g:i a") ; $message = " Geachte gebruiker,\n U heeft uw wachtwoord voor uw account op Liefde voor leven aangevraagd. \n\n Uw wachtwoord is: $userpass\n\n U kunt uw wachtwoord wijzigen via Dashboard-uw gegevens\n "; $Van='noreply@liefdevoorleven.nl'; $vannaam = 'Gezondheidscooperatief Nederland'; $onderwerp = "Uw wachtwoord liefdevoorleven.nl"; $mail = new PHPMailer; $mail->isSMTP(); //$mail->Host = 'mail.nodex.nl'; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = 'info@nodex.nl'; $mail->Password = 'p6XaE9vm'; $mail->SMTPSecure = 'tls'; $mail->From = $Van; $mail->FromName = $vannaam; $mail->addAddress($useremail); $mail->AddReplyTo($Van); $mail->isHTML(true); $mail->Encoding = 'quoted-printable'; $mail->Subject = $onderwerp; $mail->MsgHTML($message); $mail->AltBody = $message; $mail->send(); ?>
   Uw wachtwoord is naar u verzonden, de inlogpagina wordt geopend...

Stuur mij mijn wachtwoord a.u.b.

GCN - Alle rechten voorbehouden | Design en Copyright - Socon IT Services