Lid worden

Alleen is maar alleen. Door te verbinden ontstaat er kracht. Daarom is het motto van het GezondheidsCoöperatief Nederland 'Samen zijn wij de verandering'.

 

'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.' (Dan Millman)

 

Door lid te worden van het GezondheidsCoöperatief Nederland word je mede-drager van een transitie in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringswereld. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en de regie weer in eigen handen te nemen. Daarvoor zijn er voor leden drie handvatten ontwikkeld:

 

GEZONDHEIDSPAGINA

 

MARKT VOOR GEZONDHEID

 

GEZONDHEIDSVERZEKERING

 

Het lidmaatschapsgeld van €50/ 50 Florijnen* wordt gebruikt om die drie handvatten te realiseren. Bij 15.000 leden zijn de GezondheidsPagina en de Markt voor Gezondheid een feit. Bij 15.000 leden is ook de draagkracht van dit initiatief zichtbaar voor de toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de Nederlandsche Bank die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de vergunning voor de GezondheidsVerzekering.

 

Het bestuur van de coöperatie legt elk jaar verantwoording af aan de leden hoe de gelden zijn gebruikt. Transparant.

 

NB: Om de coöperatie gezond te houden is het bestuur voornemens om een jaarcontributie te vragen van haar leden. Het gaat daarbij om een bedrag van €25 / 25 Florijnen*. Leden krijgen nog bericht over het waarom. Transparant.

* Informatie over betalen met Florijnen: www.betalenmetflorijn.nl

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.

 

Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT

 

 

 

E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)